O farmě

Farma struhy je rodinná farma hospodařící v režimu ekologického zemědělství.

Vznikla v lednu 2010 zakoupením zemědělského areálu v katastru obce Vlastec – Struhy od bývalých majitelů, kterým tímto chceme poděkovat za jejich velkou trpělivost a vstřícnost.

Ve stáji se v té době nacházelo 4 ks vysokobřezích jalovic holštýnského skotu a 2ks jalovic na připuštění. V první fázi bylo potřeba navýšit stavy dojených krav a uvézt do provozu dojírnu. Vše se podařilo a v létě roku 2011 se dojilo 12ks holštýnských a červenostrakatých dojnic. Jelikož je toto množství krav nerentabilní , došlo během 2 let na rozšíření stavu. Nyní se ve stáji nachází 40 ks dojnic a 40 ks mladých kategorií. Na rozšíření stavu se pracovalo postupně nákupem krav, jalovic a v poslední době též importem jaloviček plemene Brown sviss z oblasti Algäu (bavorsko).

Chov

Na farmě jsou chována různá plemena skotu. A to Holštýnské, České Červenostrakaté, Ayshirské, Jerseyské, Normandské, a v první řadě plemeno Brown sviss, které je hlavním zájmem farmy. V nynější době dochází k převodnému křížení na toto plemeno, též je již na farmě několik kusů každé kategorie se 100 % podílem krve. Tato skladba plemen v souladu s krmnou dávkou a welfare(v létě jsou dojnice paseny), je příčinou kvality mléka jaké farma dosahuje. Hodnoty se pohybují kolem těchto hodnot: %tuku – 4,5 %, % bílkoviny – 3,5 %, somatické buňky – 85tis./ml, cpm > 10tis/ml. Průměrná užitkovost je 7650 l/laktaci.

Farma začínala s provozem v době kdy výkupní cena mléka byla na úrovni 5,50 kč/litr. Nynější cena je na úrovni 10,50 kč (11/2013).

Farma disponuje 60 ha zemědělské půdy, která slouží pro výrobu krmivové základny, 80% tvoří jetelotravní senáž. V současné době již farma dispouje kompletní linkou na výrobu pícnin (seno a senáž).