Chov skotu

Naše farma se od počátku podnikání vyvíjela a ubírala různými směry a cestami.

První záměr byl chovat červenostrakaté plemeno, které jsme považovali díky nevědomosti za ideální pro produkci mléka s vysokými mléčnými složkami a pro svou schopnost se dobře pást. Jak praxe ukázala tak červenostrakaté plemeno není ideální na pasení. Druhé, početnejí zastoupené hoštýnské plemeno, se ukázalo jako mnohem vhodnější i přes problémy v letním období, kdy trpí tepelným stresem. Jediným způsobem jak zmírnit tepelný stres je využít remízky a stinná místa na pastvinách. A ve stáji jsme jako prevenci tepelného stresu nainstalovali ventilační systém americké firmy VESS. Pokud se holštýnkám zajistí dostatečná pohoda, tak jsou schopny produkovat dostatečné množství mléka s velmi uspokojivými hodnotami mléčných složek. Prakticky to vypadá asi, tak že ve stádě naší farmy se nenachází jediný kus holštýnského plmene, který by měl nižší % tuku než 4% a procento bílkoviny 3,3%. Nachází se zde ale také kusy, které dosahují velmi úctyhodných hodnot jako je 6% tuku a 4% bílkoviny, takovéto hodnoty předčí i tímto vyhlášené jerseyské plemeno.

Po zvážení všech pro a proti, navštívění několika desítek farem po celé České republice, Německu a Rakousku jsme se rozhodli pro chov plemene Brown Swiss. Toto plemeno je v České republice zastoupeno pouze několika jedinci rozesetými po celém území.

Toto plemeno vyniká v mnoha vlastnostech nepochopitelně nedoceněných na zdejším území. Především dlouhověkost, konstituční pevnost, zdraví je velmi cenněná vlastnost. Mléčné užitkovosti toto plemeno dosahuje v průměru 6 000-8 000 tis. Litrů za normovanou laktaci, s mléčnými složkami - tuk 3,8% - 4,1% a bílkovina 3,3% – 3,8%. Nejvyšší užitkovosti se dosahuje v USA a Kanadě. Též v Německu jsou chovy, které dosahují průměrné užitkovosti úctyhodných 11 tis. l/laktaci. V porovnání s holštýnkami je množství mléka téměř na stejné úrovni. Ale co se mléčných složek týče, tam mají „brauni“ navrch. Vraťme se k jejich hlavní proslulé přednosti a tou je Dlouhověkost, konstituční pevnost a zdraví. Krávy na 10. laktaci nejsou výjimkou a též i 14. laktace je „skoro běžná“. Nejúžasnějsí je jejich absolutní přizpůsobivost.. Tyto krávy jsou schopné fungovat ve velmi velkých stádech s intenzivní výživou i systémem chovu. Naopak i v 3000 m.n.m. na "vřesové" výživě a přesto svým chovatelům posytují poždovanou užitkovost.

U nás na farmě má tedy Brownswiss své místo, kdy je plně využit potenciál plemene. Za zmínku stojí též vyskytující se kapakaseinová alela BB, či AB. Které zvyšují sýrařskou výtěžnost mléka. 75% našeho stáda má ve svém genofondu tuto alelu. Mléko je tedy vhodné i pro lidi s intolerancí konzumace mléka. Proto využíváme v inseminaci pouze býky, kteří jsou nositeli této alely.